DČOV

DČOV - Soustavy domovních čistíren odpadních vod

Co je decentralizované čištění odpadních vod?

Decentralizované řešení představuje čištění odpadních vod z řešené aglomerace na více malých ČOV, či částečné pokrytí území akumulací odpadních vod v domovních žumpách s pravidelným vývozem. Jednoduše řečeno - každý dům (aglomerace) má vlastní čistírnu odpadních vod, která je napojená na centrální monitorovací jednotku.

Výhodné decentrální čištění odpadních vod

Zcela zásadní výhodou decentrálního čištění odpadních vod je snížení investičních nákladů často až o 50% proti klasickým centrálním systémům. Pro řadu obcí může tato dotace vyřešit problém, který se zdál v mnoha případech velice složitě řešitelným.

Tyto čistírny dle výzvy Ministerstva životního prostředí musí obsahovat vzdálený monitoring, který bude v reálném čase hlásit a evidovat např. případné poruchy či neoprávněno manipulaci.

Základní pojmy

Decentrální čištění odpadních vod

 • systém individuálních a skupinových ČOV
 • pro obce < 2000 EO s roztroušenou zástavbou
 • čištění odpadní vody v místě jejího vzniku
 • recyklace vody a její zadržování v krajině
 • investiční náklady nižší až o 50%

Technologie ENCELADUS

 • osazení "kritických" míst ČOV senzory
 • objektivní on-line sledování provozu
 • provozní data z ČOV dostupná 24/7
 • okamžité hlášení poruch (nejen SMS)
 • vhodné řešení pro různé typy ČOV

Architektura systému

 • místní ovládání ČOV uživatelem
 • vzdálený dohled a řízení z centrálního dispečinku
 • SW aplikace pro PC a mobilní telefony
 • vzdálený přístup pro oprávněné osoby
 • analýzy, přehledy a jiné provozní agendy

Centrální dispečink

 • sofistikované řízení provozu ČOV
 • sledování přístupů a servisních zásahů
 • ovládání čerpadel, ventilů a jiných zařízení
 • napojení elektronických vodoměrů
 • kontrolní sledování vodních toků