DČOV

Nabídka dotací

Výzva č. 17/2017: Domovní čistírny odpadních vod

Oblíbené dotace se vrací. Po úspěchu pilotní výzvy uvolňuje Ministerstvo životního prostředí starostům na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren nyní dvojnásobnou částku, celkem 200 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Příjem žádostí: 16.10.2017 - 30.6.2019
Alokace: 200 000 000  Kč

Na co můžete dotaci získat

Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

Kdo může žádat

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Obchodní společnosti s většinovým podílem obcí
  • Spolky

Výše příspěvku

Maximální výše příspěvku je odstupňována podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu čistírnu.

Dotace se vztahuje i na monitorovací zařízení domovních čistíren pro nepřetržitý dohled provozovatelem, které může být dotováno částkou 10 tisíc korun (a nejméně 50 tisíc korun na celý projekt).

Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, je možné zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring systému, jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let.

Termíny

Žádosti o podporu o dotace na domovní čistírny odpadních vod přijímá SFŽP ČR od 16. října 2017 až do 30. června 2019, případně do vyčerpání alokace.

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2021.