DČOV

Monitoring

ENCELADUS - telemetrie pro decentrální ČOV

 

Výhoda telemetrie - servis

Systémy decentralizovaného čištění se rozvíjejí a jsou moderním trendem řešení čištění odpadních vod. Jejich specifikem oproti centralizovanému čištění jsou zpravidla nízké investiční a provozní náklady, nicméně zpravidla se u nich vyskytují častěji provozní problémy a poruchy vyžadující další péči. V ten moment zafunguje centralizovaný telemetrický systém řízení, který umožňuje automatizaci kontroly, odstraní problémové body a odhalí včas poruchy a nestandardní stavy na monitorovaných čistírnách.